ยกเลิกสะพานลอยข้ามถนนเห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 424 คน

ปัจจุบันการข้ามถนนในประเทศไทยจะใช้สะพานลอยเป็นหลักเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ แต่คนจำนวนไม่น้อยก็เลือกที่จะเดินข้ามถนนที่ไม่มีทางม้าลายมากกว่าสะพานลอย แม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุก็ตาม เหตุผลข้อหนึ่งคือสะพานลอยเป็นอุปสรรคในการข้าม โดยเฉพาะกับคนพิการหรือคนแก่ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการขึ้นบันได 

สำหรับข้อสนับสนุนหลักของคนที่สนับสนุนให้ข้ามถนนโดยใช้ “สะพานลอย” คือความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ แม้จะมีตัวเลือกอื่น เช่น ทางม้าลาย ที่ปัจจุบันมีปุ่มสัญญาณไฟให้คนที่จะข้ามกด เพื่อส่งสัญญาณให้รถหยุดแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีรถจำนวนหนึ่งไม่ยอมหยุดตามสัญญาณไป ดังนั้นสะพานลอยจึงเป็นตัวเลือกในการข้ามถนนที่ปลอดภัยที่สุด และยังช่วยให้คนขับรถยนต์สะดวกสบายขึ้น ไม่ต้องสุ่มเสี่ยงว่าจะก่ออุบัติเหตุขับรถชนคนบาดเจ็บหรือตายเมื่อไหร่

ส่วนฝ่ายที่คัดค้านการใช้สะพานลอยและเสนอให้มี “ทางม้าลาย” เพราะเห็นว่า การใช้สะพานลอยทำให้คนที่ขึ้นสะพานลอยไม่ได้ คือคนที่ทำผิดกฎหมาย ซึ่งในความเป็นจริงคนที่ขึ้นสะพานลอยไม่ได้คือคนที่มีปัญหาสุขภาพร่างกาย เช่น คนพิการหรือคนชรา ขณะที่คนเดินเท้าปกติ สะพานลอยเองก็สร้างความยากลำบากในการเดินทาง เพราะคนที่สัญจรโดยใช้การเดินเป็นหลักปกติก็เหนื่อยกว่าการเดินทางประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว การใช้สะพานลอยข้ามถนนจึงสร้างภาระในการเดินทางมากขึ้น

ภาพประกอบจาก PostToday

สถานะการเปิดให้โหวต: 
ปิดการโหวต

แสดงความเห็น

ประเด็นสนับสนุน

เป็นเรื่องยากลำบากมากคนสูงวัย คนชรา คนทุพพลภาพ ขึ้นสะพานลอย เพราะร่างกายที่ไม่แข็งแรงทำให้การขึ้นสะพานลายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยมากขึ้นได้

Votes: ชอบ 1 ไม่ชอบ 0 2 ความเห็น

ในโลกที่เจริญแล้ว ผู้คนมีความเท่าเทียม การบังคับให้คนเดินเท้าต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อให้คนขับรถได้ไปก่อนและไปได้เร็วกว่า คือการเบียดเบียนทรัพยากรทั้งแรงกายและเวลาจากคนจำนวนมาก  สิ่งที่สังคมควรตระหนักคือการสร้างวินัยจราจรและการให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าความเร่งรีบที่เกินจำเป็น  ในยุโรปบางประเทศ แค่คุณยืนบนทางเท้าใกล้ถนน แล้วคนขับรถมองเห็นคุณ เขาก็จอดสนิทมองคุณ รอคุณข้ามถนนแล้ว อย่าปล่อยให้มีแต่คนไทยในโลกนี้ที่ต้องวิ่งข้ามถนนแม้แต่วิ่งข้ามทางม้าลาย

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

คนชรา คนพิการ ที่ไม่สามารถขึ้นสะพานลอยได้ อาจเสี่ยงกับการถูกรถชน หรือทำผิดกฎจราจรหากข้ามถนนโดยไม่มีทางม้าลาย หรืออาจต้องจ้างยานพาหนะเพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้ชีวิตโดยไม่จำเป็น

Votes: ไม่มีคะแนน 1 ความเห็น

การสร้างสะพานลอยจะช่วยให้ภาครัฐยังประโยชน์ให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทวัสดุอุปกรณ์ ทั้งทีในความเป็นจริงสะพานลอยสร้างภาระในการใช้ให้ประชาชนมากกว่า ถือเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

Votes: ไม่มีคะแนน 1 ความเห็น

ประเด็นคัดค้าน

คือถ้าคุณจะมองเห็นผลประโยชน์ของภาคต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสะพานลอย
ระบบการคมนาคมขนส่งต่างๆ ก็ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ วัสดุอุปกรณ์ คน บริษัท
แน่นอนเรื่องคอรัปชั่นอะไรเทือกนี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว

แต่คุณต้องมองเห็นประชาชน กลุ่มคนที่ควรได้รับสิทธิและเสรีภาพ
ได้รับผลประโยชน์ในระบบสาธารณะ คิดว่านี่คือหัวใจหลักของระบบสาธารณะ
ที่สร้างให้ผู้คนได้ใช้ ได้มีส่วนร่วมร่วมกัน

ไม่ใช่ฝั่งรัฐหรือเอกชน
แต่เป็นประชาชนคนเดินถนนทุกวัน

Votes: ชอบ 0 ไม่ชอบ 1 1 ความเห็น

หากว่าคุณต้องการความรวดเร็วถนนอาจตอบโจทย์
แต่สิ่งที่ตอบโจทย์นำมาซึ่งความตาย บาดเจ็บ หรือพิการ
ไอ้การที่จะบอกประเด็นเรื่อง คนแก่ชราหรือพิการนั้น
มันคนละประเด็นกันสิ ไม่ใช่ให้เค้าต้องมาข้ามถนน
มันอันตรายเหมือนกัน แน่นอนว่าต้องมีคนช่วยให้เขาไปถึงอีกฝั่งอย่างปลอดภัย
แต่เวลาลำพัง คนพวกนี้จะช่วยตนเองอย่างไร ข้ามเองหรือจ้างรถไปส่งอีกฝั่ง?

รัฐบาลควรจัดเตรียมระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้
เหมือนภาคเอกชน ระบบห้างร้าน รถไฟฟ้า
ระบบสะพานลอยก็ต้องทำได้เหมือนกัน

Votes: ไม่มีคะแนน 0 ความเห็น

การเดินข้ามสะพานลอยเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการข้ามถนน เพราะคนเดินทางไม่ต้องไปใช้ทางร่วมกับรถยนต์

Votes: ไม่มีคะแนน 1 ความเห็น

การขับยนต์นอกจากจะเสี่ยงที่จะชนกันเองระหว่างรถยนต์แล้ว ยังต้องเสี่ยงกับคนข้ามถนนอีก ดังนั้นสะพานลอยช่วยลดความสุ่มเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้

Votes: ไม่มีคะแนน 1 ความเห็น

การเดินข้ามถนนนอกจากมีความเสี่ยงถูกรถชนแล้ว ยังเป็นการทำผิดกฎหมาย 

Votes: ไม่มีคะแนน 1 ความเห็น