สะพานลอยเป็นอุปสรรคกับคนสูงวัย คนชรา คนทุพพลภาพ

เป็นเรื่องยากลำบากมากคนสูงวัย คนชรา คนทุพพลภาพ ขึ้นสะพานลอย เพราะร่างกายที่ไม่แข็งแรงทำให้การขึ้นสะพานลายอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยมากขึ้นได้

แสดงความเห็น