ข้ามสะพานลอยไม่ต้องทำผิดกฎหมาย

การเดินข้ามถนนนอกจากมีความเสี่ยงถูกรถชนแล้ว ยังเป็นการทำผิดกฎหมาย 

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น