เกี่ยวกับเว็บไซต์ประชามติ www.prachamati.org

 

เว็บไซต์ประชามติ หรือ www.prachamati.org เป็นการร่วมมือของสื่อทางเลือกและองค์กรภาคประชาสังคม อันประกอบด้วย สำนักข่าวประชาไท (Prachatai.com), สำนักข่าวไทยพับลิก้า (ThaiPublica.org), สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw.or.th) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ในปี 2558 

หลังการรัฐประหารในปี 2557 วาระสำคัญคือการ "ปฏิรูปประเทศ" โดยเฉพาะการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของสังคมที่อยากร่วมรับรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี 2557 กลับไม่ได้กำหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง เช่น การทำประชามติ เอาไว้ด้วย 

17 เมษายน 2558 คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งร่างฉบับแรกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำไปพิจารณา หลังการอภิปรายทั่วไปแล้วเสร็จ สภาปฏิรูปแห่งชาติยังมีเวลาอีก 30 วันในการยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ยังมีเวลาอีก 60 วัน ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ สปช. เสนอมา แม้ว่า คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะมีที่มาจากการคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่องค์กรทั้งหลายก็ประกาศเสมอมาว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้

ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่าง 90 วันนี้ การส่งเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่ง 

เว็บไซต์ประชามติ ขอเป็นพื้นที่รวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย ต่อประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในร่างรัฐรรมนูญ ฉบับปี 2558 

 

ที่เว็บไซต์ประชามติ 
ผู้ใช้สามารถลงคะแนนโหวต ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแยกเป็นรายประเด็นได้
ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อประเด็นต่างๆ ในรัฐธรรมนูญแยกเป็นรายประเด็นได้
ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับความคิดเห็นที่มีอยู่ก่อนแล้วได้
ผู้ใช้สามารถหาอ่านข้อมูลทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อประกอบการคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง
ผู้ใช้สามารถเสนอประเด็นที่อยากให้มีการทำประชามติได้

 

ไม่ว่าจะคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม 
ทุกเสียงมีความหมาย

 

กติกาการร่วมแสดงความคิดเห็น

ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและโพสต์ข้อความในเว็บประชามติ ผู้เข้าร่วมพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์และราชวงศ์

2. แสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นที่ถกเถียง ไม่ออกนอกเรื่อง

3. ไม่เอาเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นมาโพสต์

4. ห้ามเสนอข้อความที่มีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น

5. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย รุนแรง ลามกอนาจาร หรือยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท

6. ห้ามโพสข้อความหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม

7. ห้ามโพสต์เพื่อการซื้อ ขายสินค้า หรือโฆษณาชวนเชื่ออันเป็นการหลอกลวงผู้อื่น

8. ผู้เข้าร่วมพึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่เสนอไปด้วยตัวเอง

*ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมออกไปโดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายข้อความไปยังหมวดหมู่ที่ถูกต้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ใช้งานพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งลบข้อความนั้นได้

 

ติอต่อเราได้ที่อีเมล : [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

  • อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ฉบับร่าง) ได้ที่นี่  Read the draft of our Privacy Policy here.