คนขับรถยนต์จะขับอย่างมั่นใจมากขึ้น

การขับยนต์นอกจากจะเสี่ยงที่จะชนกันเองระหว่างรถยนต์แล้ว ยังต้องเสี่ยงกับคนข้ามถนนอีก ดังนั้นสะพานลอยช่วยลดความสุ่มเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น