มองทำไมผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว

คือถ้าคุณจะมองเห็นผลประโยชน์ของภาคต่างๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสะพานลอย
ระบบการคมนาคมขนส่งต่างๆ ก็ต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ วัสดุอุปกรณ์ คน บริษัท
แน่นอนเรื่องคอรัปชั่นอะไรเทือกนี้มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว

แต่คุณต้องมองเห็นประชาชน กลุ่มคนที่ควรได้รับสิทธิและเสรีภาพ
ได้รับผลประโยชน์ในระบบสาธารณะ คิดว่านี่คือหัวใจหลักของระบบสาธารณะ
ที่สร้างให้ผู้คนได้ใช้ ได้มีส่วนร่วมร่วมกัน

ไม่ใช่ฝั่งรัฐหรือเอกชน
แต่เป็นประชาชนคนเดินถนนทุกวัน

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น