ลดการคอร์รัปชั่นระหว่างผู้รับเหมากับภาครัฐ

การสร้างสะพานลอยจะช่วยให้ภาครัฐยังประโยชน์ให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และบริษัทวัสดุอุปกรณ์ ทั้งทีในความเป็นจริงสะพานลอยสร้างภาระในการใช้ให้ประชาชนมากกว่า ถือเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

แสดงความเห็น