คนเดินเท้าไม่ควรมีภาระเพิ่มที่จะต้องเดินขึ้นลงบันไดเพื่อให้คนขับรถสบาย

ในโลกที่เจริญแล้ว ผู้คนมีความเท่าเทียม การบังคับให้คนเดินเท้าต้องออกแรงมากขึ้นเพื่อให้คนขับรถได้ไปก่อนและไปได้เร็วกว่า คือการเบียดเบียนทรัพยากรทั้งแรงกายและเวลาจากคนจำนวนมาก  สิ่งที่สังคมควรตระหนักคือการสร้างวินัยจราจรและการให้ความสำคัญกับชีวิตมากกว่าความเร่งรีบที่เกินจำเป็น  ในยุโรปบางประเทศ แค่คุณยืนบนทางเท้าใกล้ถนน แล้วคนขับรถมองเห็นคุณ เขาก็จอดสนิทมองคุณ รอคุณข้ามถนนแล้ว อย่าปล่อยให้มีแต่คนไทยในโลกนี้ที่ต้องวิ่งข้ามถนนแม้แต่วิ่งข้ามทางม้าลาย

แสดงความเห็น