ทำให้คนเดินเท้าปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

การเดินข้ามสะพานลอยเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการข้ามถนน เพราะคนเดินทางไม่ต้องไปใช้ทางร่วมกับรถยนต์

ไม่เห็นด้วย

แสดงความเห็น