นโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับร่าง)

Read the privacy policy in English.

เนื้อหานี้เป็นฉบับร่าง

เว็บไซต์ประชามติดำเนินการโดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw).   เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการเก็บ ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงเว็บไซต์นี้  ในการที่เข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะอนุญาตให้มีการเก็บและใช้ข้อมูลตามที่ระบุในนโยบายนี้

ข้อมูลส่วนตัว

 • ถ้าคุณลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ โดยผ่านการทางเชื่อมต่อของบัญชีของคุณในระบบ Facebook เราจะเก็บข้อมูลพื้นฐานของคุณจาก Facebook เราจะเก็บข้อมูลการลงคะแนนของคุณ กล่าวคือเราจะเก็บว่าคุณได้ลงคะแนนในคำถามใดบ้าง แต่จะเก็บผลการลงคะแนนของคุณ (การลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย) แบบนิรนาม นั่นคือ เราจะไม่สามารถระบุได้ว่าผลลงคะแนนใดเป็นของคุณ เว้นแต่ว่าคุณจะป้อนข้อมูลกุญแจรหัสที่เราส่งให้เท่านั้น  เรายังได้เก็บความเห็นของคุณที่คุณได้โพสในเว็บไซต์ผ่านทางฟอร์มต่าง ๆ เช่น ฟอร์มเสนอประเด็นในหน้าคำถาม
  • ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บ:
   • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ Facebook ซึ่งประกอบด้วยชื่อ อีเมล (ที่ Facebook ระบุมา) และ รูปโปรไฟล์
   • ข้อมูลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วยรายการของคำถามที่คุณลงคะแนน และผลการลงคะแนนของคุณ (ซึ่งจะเก็บแบบนิรนาม)
   • ความเห็นของคุณในประเด็นต่าง ๆ (ถ้าคุณโพสข้อมูลลงในเว็บไซต์)
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ เราจะเก็บหมายเลข IP และ URL ที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลการเข้าใช้ระบบ การออกจากระบบและข้อมูลการโพสข้อความในเว็บไซต์
  • ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บ: หมายเลข IP,  URL ที่คุณเข้าชม, และข้อมูลการลงเวลาการเข้าใช้ การออกจากเว็บไซต์และการโพสข้อมูลในเว็บไซต์
 • ถ้าคุณใช้เว็บไซต์โดยไม่ลงทะเบียนเพื่ออ่านการสนทนาและผลการลงคะแนน เราจะเก็บสถิติการเข้าชมของคุณผ่านทางบริการ Google Analytics บริการดังกล่าวเป็นระบบวิเคราะห์ทางเว็บที่ให้บริการโดย Google ทาง Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดตามการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อการเตรียมรายงานกิจกรรมต่างๆ และอาจจะแบ่งปันข้อมูลให้กับบริการอื่นๆ ของ Google  นอกจากนี้ Google อาจจะใช้ข้อมูลที่เก็บมาในการปรับแต่งโฆษณาในเครื่อข่ายโฆษณาของ Google ให้ตรงกับผู้ใช้และบริบท
 • เราใช้ระบบแสดงความเห็นของ Facebook ความเห็นทั้งหมดจะถูกเก็บโดย Facebook และถูกดึงเข้ามาแสดงในเว็บไซต์  อ่าน นโยบายความเห็นส่วนตัวของ Facebook ได้ที่นี่

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

 • เรารายงานผลการลงคะแนนเป็นคะแนนรวม  ซึ่งนำมาจากการลงคะแนนแบบนิรนามของคุณ  เราจะไม่ใช้ผลลงคะแนนเป็นรายบุคคล
 • เราใช้อีเมล (ตามที่แจ้งมาโดย Facebook) เพื่อส่งกุญแจรหัสสำหรับการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน  คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลดังกล่าวได้
 • ข้อมูลการเข้าชมจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาและประสบการณ์การใช้งานระบบ
 • เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลของคุณไปยังองค์กรหรือบริษัทอื่น

เราเก็บข้อมูลของคุณอย่างไร

 • ชื่อ อีเมล ข้อมูลบัญชี Facebook การให้คะแนนความสำคัญ และความเห็นของคุณที่โพสในเว็บไซต์จะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในบริการแบบกลุ่มเมฆ เราจะเก็บข้อมูลกลุ่มนี้ตลอดไป
 • ข้อมูลการลงคะแนนของคุณเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเช่นเดียวกัน เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับในการทำให้ผลการลงคะแนนของคุณเป็นนิรนาม เราจะเก็บข้อมูลการลงคะแนนของคุณไปจนกว่าคำถามที่คุณลงคะแนนจะปิดการลงคะแนนลง  เราจะลบข้อมูลการลงคะแนนของคุณในคำถามที่ปิดการลงคะแนนแล้วภายในเวลาไม่เกิน 1 เดือนหลังจากที่คำถามปิดการลงคะแนนแล้ว
 • ข้อมูลการเข้าใช้ต่าง ๆ ที่เราเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์จะถูกเก็บเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน เราจะไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นเวลาเกินกว่า 120 วัน
 • ความเห็นของคุณที่แสดงผ่านระบบความเห็นของ Facebook ถูกเก็บที่ Facebook  ข้อมูลสถิติการเข้าชมที่เก็บโดย Google Analytics ถูกเก็บที่ Google

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • ถ้านโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง เราจะประกาศให้ชัดเจนบนเว็บไซต์
 • ติดต่อเราได้ที่: [email protected]