ช่วยวัดที่ต้องการความช่วยเหลือได้ตรงจุด

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ประธานคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวของ สปช. อธิบายว่า เหตุที่ขอให้มี “ผู้ตรวจสอบบัญชีของวัด” เพราะที่ผ่านมา แม้แต่ละวัดจะจัดทำบัญชีส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติอยู่แล้ว แต่เป็นการทำบัญชีอย่างแบบง่าย หละหลวม ไม่สามารถใช้ได้ จึงควรทำในลักษณะเหมือนมูลนิธิ - สมาคม เพื่อจะได้ทราบว่าวัดใดมีรายได้มากน้อยแค่ไหน จะได้ช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือวัดใด โดยจะเน้นไปที่รายจ่ายมากกว่ารายรับ และเมื่อทราบทั้งระบบกิจการพระพุทธศาสตร์แล้วจะได้ทำนุบำรุงได้ถูกต้อง

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1432633698

แสดงความเห็น