ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ

มาแล้ว!!! ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ โหลดเลย >>> http://bit.ly/1UyIAsDติดตามสรุปสาระสำคัญได้ทาง เว็บไซต์ Prachamati.org หรือทางเพจเฟซบุ๊ก Prachamati - ประชามติ