ชาวบ้านถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐ

กลุ่มคนแม่สอดรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านบ้านวังตะเคียนที่คัดค้านการเวนคืนที่ดินทำกิน ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐติดตาม ข่มขู่ คุกคาม ทั้งจากหน่วยข่าวกรอง ตำรวจ และทหารหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยวันที่ 17 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่ทหารพยายามเรียกชาวบ้านไปพูดคุยที่ อบต.ท่าสายลวด แต่ชาวบ้านไม่ได้เดินทางไป เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์แน่ชัด และไม่ได้มีการระบุว่าให้ใครเดินทางไป

ขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ได้มีการใช้กำลังทหารและตำรวจเกือบ 100 นาย ปิดกั้นชาวบ้านจำนวน 28 คน ที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมเรื่องการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางไปบริเวณที่ประชุมได้ ต้องยื่นหนังสือแก่ศูนย์ดำรงธรรมแทน

ที่มา: ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

แสดงความเห็น