มีการเพิกถอนที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนมาก

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากการลงพื้นที่ จ.ตาก เฉพาะที่บ้านวังตะเคียน หมู่ 4 และหมู่ 7 มีชาวบ้านจำนวน 950 ครัวเรือน หรือ 2,297 ราย ที่ประกอบอาชีพบนที่ดินที่ถูกเพิกถอนสิทธิ เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวน ทำไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ โดยที่ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นปัญหาหมักหมกมานาน แม้ว่าจะครอบครองมาก่อนการประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่สาธารณะ แต่ด้วยการขาดโอกาสเข้าถึงระบบการออกเอกสารสิทธิ์ ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเกิดปัญหา เมื่อรัฐต้องการที่ดินเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทำให้ความหวังของชาวบ้านที่รอการออกเอกสารสิทธิ์หมดไปโดยปริยาย นอกจากนี้ การที่ที่ดินติดปัญหาก็ทำให้นักลงทุนไม่กล้าเข้ามาลงทุน เพราะไม่อยากมีปัญหากับชาวบ้าน

 

 

แสดงความเห็น