เป็นการประกาศอย่างกะทันหัน ชาวบ้านไม่เคยรู้ข้อมูลมาก่อน

ชาวบ้านไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษมาก่อน จู่ๆ รัฐก็บอกว่าจะเอาที่ดินคืน ทั้งที่ชาวบ้านไม่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลจากรัฐเลยว่าผลดีผลเสียมีอะไรบ้าง และถ้าประชาชนได้รับผลกระทบ จะเยียวยาอย่างไร และที่ดินที่จะเอาไปให้เอกชนเช่าถึง 50 ปี ต้องคิดดีๆ ทุกวันนี้ชาวบ้านได้รับข้อมูลน้อยมากแต่ก็มีความพยายามให้มีการทำประชาคม เมื่อชาวบ้านไม่มีข้อมูลแล้วจะตัดสินใจบนพื้นฐานใด

สุทธิชัย พะโกล ชาวปกากะญอ จากอ.พบพระ จ.ตาก ที่ได้รับผลกระทบ

 

แสดงความเห็น