เตรียมรับมือการเปิด AEC

อีกไม่นานก็จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือ เร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การใช้มาตรา 44 เข้ามาเร่งดำเนินการก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ไทยมีความพร้อมเร็วขึ้น เป็นทางลัดในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นต้องรอกลไกตามปกติ

แสดงความเห็น