การพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดน เป็นเรื่องเร่งด่วน

เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพเศรษฐกิจไทยปัจจุบันไม่ค่อยดีนัก ประเด็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนด้านเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำอย่างไม่มีข้อสงสัย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจับจ่ายคึกคักยิ่งควรส่งเสริมให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประโยชน์ของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในภาพรวม

แสดงความเห็น