แม่น้ำสาละวิน

เมกะโปรเจคจัดการน้ำ 2.2 ล้านล้าน ผันน้ำสาละวิน – แม่โขง เห็นด้วยหรือไม่?

คะแนนเสียงของคุณจะถูกเก็บข้อมูลแบบนิรนาม ไม่สามารถระบุผู้ลงคะแนนได้ แต่สามารถยกเลิกการลงคะแนนได้ โดยใช้ข้อมูลรหัสที่ได้รับทางอีเมล  ไม่ต้องการรับอีเมล
ลงคะแนนแล้ว 384 คน
เห็นด้วย 238ไม่เห็นด้วย 146

กรมชลประทานเตรียมเสนอรัฐบาลเดินหน้าโครงการผันน้ำจากแม่น้ำยวมเข้าเขื่อนภูมิพล และโครงการสูบน้ำแม่น้ำโขง – เลย – ชี – มูล วงเงินลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำระยะยาว ทั้งสองโครงการนี้ กรมชลฯ ได้เสนอมาหลายรัฐบาล โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเผชิญกับภัยแล้ง และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมาถูกคัดค้านจากองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้รัฐบาลไม่สามารถผลักดันได้ อีกทั้งโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก รัฐบาลก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ มีเพียงผลการศึกษาความเหมาะสมเท่านั้น

Subscribe to RSS - แม่น้ำสาละวิน